Fornybarometeret

Veien til et fornybart og fullelektrisk Norge

50.4%

av norsk energibruk er fornybar

Til barometeret

I 2030 må dette være 80%

Norway_Map

Norge trenger en elektrifiseringsstrategi

Norsk krafthistorie er langt fra ferdigskrevet. Norge og verden skal bli mindre fossilavhengig. Industrien skal bli grønnere og energisystemet smartere. Skal vi sikre norsk konkurransekraft i det grønne skiftet, er vi nødt til å satse.

Vi skal øke fornybarandelen i norsk energibruk fra 50 prosent til 80 prosent på mindre enn 8 år. Vi må oppgradere eldre kraftverk og vi må bygge nye. Strømnettet må utvikles raskere enn før. Grønn verdiskaping skal opp, utslippene skal ned. Vi trenger politisk gjennomføringskraft.

53 tiltak for et fornybart og fullelektrisk Norge

Verdens beste land for kraftintensiv industri

Vi har utviklet en attraktivitetsindeks for kraftintensiv industri sammen med Afry. Norge kommer best ut sammenliknet med de seks antatt sterkeste konkurrentene for lokalisering av investeringer i aluminiumsproduksjon.

Om vi skikker oss vel lover dette godt for ambisjonene om grønn industrivekst. Men å ivareta denne posisjonen kommer ikke av seg selv.

Les mer om indeksen og vurderderingen

Tiltakene vi fremmer

1

Mer grønn verdiskaping

 • Bruke omstillingen av Norge til å utvikle bedrifter med internasjonalt potensiale
 • Øke norsk evne til en kommersiell internasjonal satsing innen moderne, fornybare kraftsystem
 • Øke investeringer i forskning, utvikling og innovasjon
2

Rask og rettferdig omstilling

 • Vi må kutte utslipp i stor skala
 • Husholdningenes kostnader må holdes nede
 • Ladekøene må reduseres
3

Nok nett i tide

 • Ventetiden for tilknytning til nettet må ned
 • Nettutnyttelsen må bedres og kostnad per kWh må holdes nede
 • Nettutvikling må ha støtte i befolkningen
4

Fornybar energi til alle

 • Ivareta og videreutvikle et markedsorientert kraftsystem som er koblet mot Europa
 • Bygge nye, lønnsomme kraftverk både på land og til havs, blant annet ved hjelp av et nordsjønett som sikrer havvindutbygginger tilgang til markeder utenfor Norge
 • Sørge for at pågående og fremtidige vilkårsrevisjoner for vannkraftverk i minst mulig grad reduserer næringens tilgang på vann som sikrer fleksibilitet og konkurransekraft i kraftsystemet

Norge er på tredjeplass i verden i fornybar energi

Sist oppdatert: 1. august 2020

Sorter etter:

Land

Fornybarandel

Plass

Land

Fornybarandel

Plass

Island
82.0%
Sverige
51.4%
Norge
50.4%74.1%62%15.4%12.3%21.3%28%77.2%
Finland
45.8%
Danmark
36.9%
Østerrike
33.1%
New Zealand
28.7%
Sveits
24.2%
Canada
18.3%
Tyskland
17.6%

Sysselsatte per fylke i fornybarnæringen

Status fornybarandel i Norge

Sist oppdatert: 1. august 2020

Hele Norge

50.4%

+0,4% fra august 2019

Husholdningene

74.1%

+0,4% fra august 2019

Industrien

62%

+0,6% fra august 2019

Transportnæringen

15.4%

+0,1% fra august 2019

Olje- og gassutvinning

12.3%

+0,7% fra august 2019

Bygg og anlegg

21.3%

-2,1% fra august 2019

Primærnæringer

28%

-4,2% fra august 2019

Tjenester og annet

77.2%

+0,7% fra august 2019

Havvind kan bli en stor norsk næring