Fornybarometeret

Veien til et fornybart og fullelektrisk Norge

52.1%

av norsk energibruk er fornybar

Til barometeret

I 2030 må dette være 80%

Norway_Map

Norge trenger en elektrifiseringsstrategi

Norsk krafthistorie er langt fra ferdigskrevet. Norge og verden skal bli mindre fossilavhengig. Industrien skal bli grønnere og energisystemet smartere. Skal vi sikre norsk konkurransekraft i det grønne skiftet, er vi nødt til å satse.

Vi skal øke fornybarandelen i norsk energibruk fra 52,1 prosent til 80 prosent på mindre enn 8 år. Vi må oppgradere eldre kraftverk og vi må bygge nye. Strømnettet må utvikles raskere enn før. Grønn verdiskaping skal opp, utslippene skal ned. Vi trenger politisk gjennomføringskraft.

58 tiltak for et fornybart og fullelektrisk Norge

Verdens beste land for kraftintensiv industri

Vi har utviklet en attraktivitetsindeks for kraftintensiv industri sammen med Afry. Norge kommer best ut sammenliknet med de seks antatt sterkeste konkurrentene for lokalisering av investeringer i aluminiumsproduksjon.

Om vi skikker oss vel lover dette godt for ambisjonene om grønn industrivekst. Men å ivareta denne posisjonen kommer ikke av seg selv.

Les mer om indeksen og vurderderingen

Tiltakene vi fremmer

1

Mer grønn verdiskaping

 • Bruke omstillingen av Norge til å utvikle bedrifter med internasjonalt potensiale
 • Øke norsk evne til en kommersiell internasjonal satsing innen moderne, fornybare kraftsystem
 • Øke investeringer i forskning, utvikling og innovasjon
2

Rask og rettferdig omstilling

 • Vi må kutte utslipp i stor skala
 • Husholdningenes kostnader må holdes nede
 • Ladekøene må reduseres
3

Nok nett i tide

 • Ventetiden for tilknytning til nettet må ned
 • Nettutnyttelsen må bedres og kostnad per kWh må holdes nede
 • Nettutvikling må ha støtte i befolkningen
4

Fornybar energi til alle

 • Ivareta og videreutvikle et markedsorientert kraftsystem som er koblet mot Europa
 • Bygge nye, lønnsomme kraftverk både på land og til havs
 • Sørge for at pågående og fremtidige vilkårsrevisjoner for vannkraftverk i minst mulig grad reduserer tilgangen på vann
 • Øke utnyttelsen av fjernvarme og bedre samspillet mellom fjernvarme og kraftsystemet

Norge er på tredjeplass i verden i fornybar energi

Sist oppdatert: 1. august 2020

Sorter etter:

Land

Fornybarandel

Plass

Land

Fornybarandel

Plass

Island
83.7%
Sverige
56.8%
Norge
52.1%74.1%62.2%16.1%12.2%22.0%28.8%77.3%
Finland
47.3%
Danmark
39.4%
Østerrike
35.2%
New Zealand
27.9%
Sveits
25.8%
Luxemburg
21.2%
Canada
19.8%

Sysselsatte per fylke i fornybarnæringen

Status fornybarandel i Norge

Sist oppdatert: 1. august 2020

Hele Norge

52.1%

+1,5% fra august 2020

Husholdningene

74.1%

-0,4% fra august 2020

Industrien

62.2%

+0,2% fra august 2020

Transportnæringen

16.1%

-0,4% fra august 2020

Olje- og gassutvinning

12.2%

+0,1% fra august 2019

Bygg og anlegg

22.0%

-0,7% fra august 2020

Primærnæringer

28.8%

-0,7% fra august 2020

Tjenester og annet

77.3%

+0,1% fra august 2019

Havvind kan bli en stor norsk næring