Rapporter og analyser

Her kan du finne et knippe utvalg av våre rapporter

Her er de viktigste faktaene om fornybarnæringen. Tallene er presentert i sin helhet i Fornybarometeret, som er en årlig kartlegging av status for norsk fornybarnæring.

Fornybarometeret


Beste praksis


Ringvirkningsanalyser